Eliar Elektronik San A.Ş. 1984 yılında İstanbul’da kuruldu.
Kurulduğu günden bugüne, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile Tekstil Terbiye, Cam, Yalıtım, Seramik ve Kimya gibi sektörlere yönelik birçok cihaz, sistem ve yazılımı ülke ekonomisine kazandırdı, endüstriyel sektörlerin otomasyona geçmesine yönelik önemli katkılarda bulundu.

1984 yılında, cam fabrikaları için otomasyon sistemleri üretmekle başlayan endüstriyel otomasyon faaliyetlerine, Cam, Yapı Kimyasalı, Yalıtım ve Seramik sektörleri için geliştirdiği Harman Hazırlama Sistemleri ile yurt içi ve yurt dışında devam etmektedir.
80’li yılların sonunda, kumaş ve iplik boyama kontrol cihazları üreterek, tekstil sektörüne hizmet vermeye başladı. Eliar’ın, tekstil boyama makineleri otomasyonu için tasarladığı ve ürettiği gelişmiş “Batch” kontrol cihazları, yurt içi ve yurt dışında, 1989’dan itibaren kullanılmaya başlandı.

1996 yılından itibaren Mekatronik konusunda da çalışmalara başlandı. Geliştirilen sıvı / toz kimyasal ölçüm ve dağıtım sistemleri ve bu sistemlere entegre edilen boyama kontrol cihazları ile tüm boyama sürecinin tam otomatik kontrol ve kayıtlandırılmasını sağlayan sistemler üretti. Eliar, geliştirmiş olduğu merkezi izleme, planlama ve raporlama yazılımları ile boyama makinesi seviyesinden, yönetim bilgi seviyesine kadar entegre edilmiş sistemler üretmektedir.

Bugün, Eliar tarafından tasarlanmış ve projelendirilmiş olan cihaz ve sistemler, Türkiye’nin yanı sıra, Uzak Doğu, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde kullanılmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN METİN GÜNHOŞ 

Doğum Tarihi: 1958

Eğitim:

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Yüksek Lisans) 1981-1982

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği (Lisans) 1976-1981

Robert Lisesi 1973-1976

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

MUHSİN MEHMET TAYGUN

Doğum Tarihi: 1959

Eğitim:

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (Lisans) 1976-1981

TED Ankara Koleji 1973-1976

Müşterilerimiz için değer yaratmak, sorunlarını en uygun çözümler sunarak çözmek. Beklentilerine kaliteli ve istikrarlı cevaplar vermek. Satış sonrası ürünlerimize ve hizmetimize sahip çıkmak.

Müşterilerimiz ile hedef birliği içinde çalışmak. Müşterilerimiz için değer yaratmak, sorunlarını en uygun çözümler sunarak çözmek. Beklentilerini zamanında ve kaliteli olarak karşılamak. Satış sonrasında zamanında ve kaliteli teknik destek sunmak.

En iyisi olmak.

Müşterilerimize en iyi sistemi ve mühendisliği, rekabetçi maliyetlerle sunmayı hedefliyoruz.

Takımımıza çok güveniriz.

Biz mesleklerini seven, birbiri ile uyum içinde çalışan, çalışkan bir ekibiz.

Gelişime her an açık olmak.

1984 yılından bu yana kazandığımız tecrübelerimizi, araştırmaya ve öğrenmeye olan ilgimiz ile daha da hızlı arttırıyoruz.

Sanatla iç içe olmak.

İşimizi hem bir mühendis disiplini ile hem de bir sanatçı hassasiyeti ve estetiği ile yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın sanatsal etkinliklerini her zaman destekliyoruz.

İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine koşulsuz şartsız uymak.

Müşterilerimizle, ekip arkadaşlarımızla önceliğimiz iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkeleridir.

Daha güzel ve daha iyi bir dünya yaratmak için katkı sağlamak.

Yaptığımız her işin ana düşüncesi bu maddeye hizmet etmektedir. Daha iyisini daha güzelini daha işlevselini daha güzel bir dünya için yapıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği

Çalışanlarımızın güven içerisinde faaliyetlerini yürütebilecekleri bir iş ortamı sunmak ve bunun oluşturulmasını engelleyecek risklerin bertarafı Eliar için temel bir önceliktir. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği, Eliar genelinde sistematik bir yaklaşımla yönetilmektedir.

 • Uygulamaların düzenli bir şekilde gözden geçirilmesi,
 • İyileştirme ve yaygınlaştırma önerilerinin geliştirilmesi,
 • İyi uygulamaların benimsenmesinin sağlanması,
 • İş kazası istatistiklerinin düzenli olarak takip edilerek sıfır kaza hedefine yönelik iyileştirme ve geliştirme önerilerinin sağlanması,
 • Mevzuata tam uyum sağlanması süreçleri yönetilmektedir.

Biz bugünün ihtiyaçlarını ve teknolojilerini geliştirirken gelecek neslin ihtiyaçlarını ve kaynaklarını tüketmeden yapıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam ve üretim için tercih ettiğimiz üretim yöntemleri ve geliştirdiğimiz teknolojilerin temelinde bu prensip yatıyor. Doğal kaynakların etkin kullanımı, çevre ve doğal dengenin doğasına uygun hareket etmeyi ilke ediniyoruz.

Bu alanda açık pozisyonlarımızla ilgili duyuruları paylaşacağız. Takipte kalmanızı dileriz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, profesyonel kadromuz, kaliteli ürün ve çözümlerimizle, Dünya Pazarlarındaki payımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz.
İnsana, çevreye, işimize saygı,  demokratik ve katılımcı ortam, takım ruhu, sürekli gelişim, müşteri odaklılık ve pozitif enerji, kurumsal değerlerimizdir.

Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda, kalite politikamız; çevre ve iş güvenliğine duyarlı, dinamik ve eğitimli kadromuz ile, teknoloji bazlı ürün ve hizmetlerimizi sunarak müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak, yönetim ve kalite sistemlerimizi sürekli iyileştirmek ve ülke ekonomisi ve teknolojik gelişime sürekli katkıda bulunmaktır.

ONAY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Eliar Elektronik Sanayi Anonim Şirketi(“ELİAR”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle ELİAR ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir. Kişisel verilerin; veri sorumlusu olarak ELİAR nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

ELİAR olarak; müşteri, tedarikçi, ziyaretçi, çalışan ve çalışan adayı sıfatı ile bizimle fiziki olarak veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak toplamaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ELİAR tarafından; müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, tedarikçileri ve ziyaretçi gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

ELİAR tarafından toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, alt yüklenicilerimize, ifa yardımcılarımıza sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda veya Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde yurt içi ve yurtdışına aktarabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda ELİAR tarafından internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formaları gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ELİAR içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız;

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.eliar.com.tr adresindeki  başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Esentepe Mahallesi Sağlam Fikir Sokak No:1 Şişli / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu eliarelektronik@hs03.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Eliar Elektronik San. A.Ş.,

Adres                  : Esentepe Mahallesi Sağlam Fikir Sokak No:1 Şişli / İSTANBUL

Başvuru Formu