Temel takip ve yönetim ihtiyaçları için kullanılır, Eliar kontrol cihazı bulunan makinelerin ve proseslerin durumu anlık olarak takip edilir, cihazlara uzaktan bağlanılır, boyama programları yazılıp makinelere gönderilir, makinelerde çalışan prosesler veri tabanında güvenilir şekilde arşivlenir ve eski prosesler istenildiğinde incelenebilir. Boyahane Yönetim Modülleri ile ihtiyacınıza göre genişleyebilir bir mimarisi vardır.

Boyahane içinde tüm çevrim içi kimyasal ve boya otomasyonun takibini ve el değmeden yönetilmesini sağlar. Makineler ile mekatronik tartım ve dağıtım sistemleri arasındaki otomatik kimyasal ve boya isteği trafiğini yönetir ve veritabanında arşivler.

İşletme, makine, proses, operatör, çevrim içi çalışma gibi çeşitli takip noktalarına yönelik performans, tüketim, bekleme, boş kalma, arıza, maliyet gibi çeşitli raporlar alınabilir. Açık ve dokümante edilmiş veritabanı ile istenirse işletmeler verileri kullanarak kendi raporlarını oluşturabilirler.

Boyahanede takip edilmesi istenen, daha ziyade üst düzey yöneticiye yönelik, web üzerinden dünyanın her yerinde bağlanılabilen, özet ve size göre özelleştirilmiş gösterge panellerini içerir.

İşletmede kullanılan ERP ile entegre olarak, çalışmaya hazır iş emirlerinin makinelere gönderilmesini sağlar. Böylece operatör hatası ihtimali azaltılmış olur. Makineler üzerindeki iş yükü takip edilebilir.

Herhangi bir iş emri ve reçete yönetimi sistemine ihtiyaç kalmadan, reçetelerin ve iş emirlerinin hazırlanabildiği, Planlama Tahtasını’da içeren entegre bir modüldür.

İşletme içine konulan düz ekran TV ile hangi makinede operatör müdahalesi ve yoğunluğunun ne olduğu tek bir ekrandan gösterilir, sesli olarak operatör çağrısı yapılır. Böylece makinelerin gereksiz beklemeleri azaltılmış olur.

Kimyasal ve boya tartım ve dağıtım sistemleri ile tam otomatik olarak çalışabilmek için işletmede hali hazırda kullandığınız ERP sistemleri ile entegrasyonu sağlayan modüldür.

Yaş bölüm, kuru bölüm ve yardımcı işletmelerden istenilen veriler toplanarak web üzerinden anlık olarak gösterilir ve veri tabanında arşivlenir. Arşivlenen veriler yine web üzerinden grafikler aracılığıyla analiz edilebilir. İhtiyaçlar doğrultusunda; farklı görsel seçenekler, anlık alarm uyarısı, e-posta ile uyarı, kullanıcı yetkilendirme, kullanım dili gibi seçenekler mevcuttur.

Eliar Elektronik Sanayi A.Ş. üretimi olmayan mekatronik sistemlerle entegrasyonu sağlanan modüldür.